Google Website Translator Gadget

onsdag 8 februari 2012

I Jesu fotspår - Följa

Josua 1:7-9 (Levande Bibeln)
Du ska bara vara frimodig och stark, och du
ska in i minsta detalj följa de lagar Mose gav
dig, för om du gör det, kommer du att lyckas med allt du företar dig. Påminn folket ständigt om dessa lagar, på samma sätt som du själv måste tänka på dem både dag och natt, så att du verkligen lyder dem! Det är nämligen bara då som du kommer att lyckas. Ja, var frimodig och orädd! Lämna inget rum för fruktan och tvivel! Och kom ihåg att Herren, din Gud, är med dig vart du än går.


Texten handlar om när Josua får uppdraget att föra vidare Judarna till landet Gud har lovat.
Detta budskap gäller även för oss kristna när man ska föra vidare det vi lärt oss. Gud vill att vi ska
vara starka och frimodiga då vi har fått en ande av kraft i vårt liv. Där vi ska förkunna budskapet om Jesus och vad han gjort och gör för människor. Leva ett liv som ärar vår Skapare, för då kommer vi att lyckas.
Vi behöver inte känna fruktan och tvivel utan bara komma ihåg att Gud är med oss hela tiden vart vi går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar