Google Website Translator Gadget

tisdag 14 februari 2012

Judas brev

Judas brev har ett starkt och aktuellt budskap till församlingen, inte minst i tider av andligt och moraliskt förfall. Trots att brevet bara har 25 verser säger det mycket hur det varit och vad som kommer hända.
Men vi ska inte glömma att vårt fokus ska vara på Jesus Kristus. 1 Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus. 2 Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del. Detta är ett brev som är skrivet troligen av Jesus bror Judas. Han vill påminna oss att vara bevarade i den tro vi fått i Jesus Kristus. Så att vi växer ännu mera i den barmhärtighet, frid och kärlek som finns i gemenskap med vår skapare.

3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.  
4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. Vi måste vara uppmärksamma på att i den sista tiden kommer det falska lärare. De kommer att predika ett annat evangelium som inte ärar Gud utan dom själva. Så att allt de säger och gör är godkänt i deras ögon men inte i Guds. För han kommer döma hårdare över de som ledet människor fel. Vi måste känna i oss själva vilken ande som verkar och vems namn som äras så vi inte går ondskans väg.

5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten
 och sedan dödade dem som inte trodde. 6 Tänk också på de änglar som inte bevarade sin
 höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga
 bojor till den stora dagens dom. 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring.
 På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel 
och får sitt straff i evig eld. Judas skriver om tre olika domarna de som inte tror eller förnekar Jesus, satan/demonerna och synden/ondskan som kommer att krossas för evigt. Det var detta som Jesus
 besegra på korset men domen över världen har ännu inte verkställts detta i kärlek för oss människor.

8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig." 10 Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med.11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. 12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. 13 De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. 14 Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: "Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga 15 för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom." 16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. Judas beskriver
 hur de falska lärarna är i sitt sätt, då de ignorerar Gud och följer sina begär. De kommer att vilja
 förstöra allt som Gud har ansett vara gott och förleda den församlingen ha satt på jorden. 

17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.  
18 De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär." 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. 24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - 25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. Vi måste vara vakna och se det som händer och inte förledas. Vi ska leva ett liv som ärar Gud och vara medvetna om vilken ande som verkar.
Vi ska bygga upp varandra där grunden är Jesus Kristus i vår tro, så vi blir starka i honom och ingen annan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar