Google Website Translator Gadget

lördag 18 februari 2012

Klättra

I 1 Mos 11:1-9 kan man läsa om Babels torn
Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: "Kom, så slår vi tegel och bränner det!" Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden." Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger." Så spred HERREN ut dem  därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Texten ovan ville visa på att människan hade en strävan att visa på enhet och visa ett de inte behövde
 Gud. Men Gud såg att de inte ville följa hans vilja att befolka hela jorden så han gjorde att de nu 
pratade olika språk. Men Babels torn kan också representera den statusklättringen människor gör i världen. 

Vi lever i den delen av världen som bara blir rikare och rikare. Vi blir mer effektivare i allt vi gör. 
Vi når längre med den tekniken vi har, då vi har hela världen inom räckhåll via dator, mobil, tv osv. 
Vi ska hinna göra så mycket som möjligt på den tiden vi är vakna. Men det har sitt pris. Fler och
fler av oss blir sjuka, fler och fler blir utbrända och detta gäller även unga människor. 
Alla klarar inte klättringen, det kostar på att göra sig ett namn. Gud har inte tänkt att klättra
med oss och trösta oss på vägen. Han följer inte med i statusjakten. Gud rör sig i motsatt riktning: nedåt
Han visar oss ett liv som vi är skapta till. Kristna klättrar inte utan de följer Jesus.

1 kommentar: