Google Website Translator Gadget

onsdag 8 februari 2012

Ledarskap behöver gamla som unga

Har läst en artikel på dagen där svensk frikyrklighet vill satsa på mera yngre. Jag tycker det verkar sunt när man låter fler yngre få ett ansvar
i kyrkorna. För det är ju vi yngre som ska föra vidare den verksamhet
som de äldre har förvaltat. Med detta menar jag inte att vi bara ska
fylla ut en plats i verksamhet utan få vara med och påverka i allt.
Men då behövs det en balans mellan de gamla och unga i ledarskapet.
Där man kan dela med sig av visdom och insikter så man slipper göra samma misstag igen. Nya idéer och tankar då det är lätt att fastna i samma hjulspår, om man har haft samma verksamhet år efter år.

Jag tror att vi behöver både de äldre och yngres tankar i församlingen, för att vi ska kunna växa ihop.
Där vi kan dra nytta av varandra och våra livserfarenheter där vi har olika gåvor och egenskaper.
Som ung behöver man växa in i sin uppgift och få uppmuntran för det man gör. I de sammanhang jag
är i har vi blandat ledarskap där det finns yngre och äldre. Detta är verkligen något som jag uppskattat
under den tiden jag varit i ledarskap. Där jag känner jag har fått ett typ av mentorskap som gjort att jag
har växt som person och i min tro. När man ses kan man få givande samtal där både jag och de jag umgås med får något. För trots allt är vi Guds församling och den helige Ande vill verka för enheten där vi är. Vi behöver varandra lika mycket, med då kan inte bara de äldre leda en församling. Det behövs en balans där de yngre får växa in, så att de äldre kan bära och uppmuntra då tror jag vi har kommit en bit på väg.
Då kan vi visa på Guds kärlek till varandra och andra i vår omgivning.

Uppdaterad 2012-02-17 se dagen  1, 2, 3, 4, 5  (Jaktlund och ungdomsverksamhet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar