Google Website Translator Gadget

tisdag 21 februari 2012

Ledarskap i bibeln

Vad är makt - Mark 10:35-42
Varnade exempel - Hes 34:1-10
Jesu föredöme - Joh 13:1-17
Målet: Kristus i er - Gal 4:19
Alltid flera ledare - Ef 4:11-16
Ömhet och fasthet - 1 Tess 2:1-12
Församlingens stöd - 1 Tess 5:12-13
Ett trovärdigt liv - 1 Tim 3:1-13
Håll huvudet kallt - 2 Tim 4:1-5
Föredömen, inte herrar - 1 Petr 5:1-7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar