Google Website Translator Gadget

onsdag 15 februari 2012

Lovsången

Bibeln är full av lovprisning till Gud. Lovprisningen är den hyllning och ära, som skapelsen ger sin Skapare, universums allsmäktige Herre, de troendes kärleksfulle Fader. Vi lovar Gud av tacksamt hjärta för hans gudomliga egenskaper för hans barmhärtiga sinnelag och hans stora välgärningar mot oss.
 
Där vi kan ära Gud i vår bön i det personliga livet, i församlingen och ha en himmelsk lovprisning där vi lyfter våra ögon mot Gud och vad Jesus gjort för oss.
 
2 Mos 15:1-2, 2 Mos 15:11,1 Krön 23:5, 1 Krön 25:3, 2 Krön 7:6, 2 Krön 8:14, Neh 11:17, Neh 12:31, Neh 12:38, 
Neh 12:40, Neh 12:46, Job 35:10, Ps 22:4, Ps 22:26, Ps 40:4, Ps 42:9, Ps 66:1, Ps 81:3, Ps 95:2, Ps 98:5, Ps 109:1, 
Ps 118:14, Ps 145:1, Ps 147:1, Ps 148:14, Jes 12:2, Jes 24:16, Jes 51:3, Jes 57:19, Jes 60:18, Jes 61:11, Jes 62:7, 
Jer 17:14, Jer 30:19, Jer 31:7, Sef 3:19, Sef 3:20, Matt 21:16, Matt 26:30, Mark 14:26, Apg 16:25, Jak 5:13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar