Google Website Translator Gadget

fredag 17 februari 2012

omsorg om varandra


Hebr 10:24-25 Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Hebr 13:1-2  Bröder, bli kvar i broderskärleken. Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. 

Jak 5: 13-15 Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. 
Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom 
och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall
 resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. 

"Om du inte har kyrkan till mor, kan du inte ha Gud till far". Augustinus, år 400

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar