Google Website Translator Gadget

söndag 5 februari 2012

Rätt Gudsbild?

I Ef 2:8-10 skriver Paulus vad Gud har gjort för oss människor genom Jesus Kristus.
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på
grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade
i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. 

Det är viktigt att vi har rätt Gudsbild när man tar emot Jesus i sitt liv. Där man inte skapar sig en egen Gudsbild än den bibeln säger. I vårat samhälle vill ha en Gud som passar in, men utan att störa det liv vi har. Än att verkligen följa Guds vilja och inte vårt egna ego. Detta kan skapa en obalans i livet och man missar de välsignelser Gud har gett oss. I det kristna frikyrkliga Sverige har det lätt blivit två olika läger.

Där fokus har varit från en hård och kravfylld Gud till en nådefyll och kärleksfull Gud. Men utan
den balansen som bibeln nämner. Nåden är något vi fått av Jesus då han dog för oss, detta är inget
vi är förtjänta av. Detta är Guds gåva till oss människor, det enda vi ska göra är att ta emot och säga Ja. Oavsett hur snälla vi är eller om vi gör bra saker för andra så kan vi inte bli frälsta genom våra gärningar.

Den enda vägen till frälsning är genom Jesus. Men genom att tro så kommer så kommer man vilja göra gärningar i kärlek till andra. Bara för att reflektera den gränslösa kärlek vi fått av vår skapare. 
Om man inte har en balans som kommer det att leda till en kristendom som blir lat där man bara pekar på nåden och kärleken hela tiden. Eller så ser man bara massa krav och arbete för att göra Guds vilja.
Gud vill att vi ska ha det bra och ge dig alla välsignelser i livet. Men vi behöver då ge respons och peka på honom då. Reflektera den gränslösa kärlek vi fått och inse vårat behov av den frälsningen vi fått.
Då kommer Jesus få den viktiga prioritet i livet och man lever ett liv som ärar vår skapare hela tiden.

Har du rätt Gudsbild där du ärar och tackar din skapare eller kommer du bara när du behöver hjälp?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar