Google Website Translator Gadget

söndag 19 februari 2012

Rätta vägar


Ps 23:3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 

Ps 119:128 Därför håller jag alla dina befallningar för rätta, jag hatar lögnens alla vägar. 

Ords 4:26 Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. 

Ords 21:2 Var och en tycker att hans vägar är rätta, men HERREN är den som prövar hjärtan. 

Ords 23:19 Hör, min son, och bli vis och låt ditt hjärta gå rätta vägar. 

Hos 14:10 Den som är vis förstår detta, den som är förståndig besinnar det. Ty HERRENS 
vägar är rätta, och på dem vandrar de rättfärdiga, men överträdarna kommer där på fall. 

Vi ska tänka på vilka vägar och beslut vi gör i livet om det är något som Gud gillar?
Om vi håller hans bud och följer hans vilja, då har han lovat att vara med oss på
vägen. Men går vi bort så hamnar vi lätt fel och går in i mörkret igen. Så låt oss
vara nära vår skapare så han får lysa upp vägen för oss i en värld av mörker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar