Google Website Translator Gadget

lördag 11 februari 2012

Silas / Silvanus

Jag tänkte skriva om Silas / Silvanus en av
Paulus och Petrus medarbetare då dessa var
ute på missionsresor.

Silas var en högt aktad medlem av den första kristna församlingen i Jerusalem. Han bar även namnet Silvanus. Silas och Judas Barsabbas en annan framträdande medlem i församlingen, fick uppdraget att följa Paulus och Barnabas till Antiokia. För tillsammans lämna ett brev från apostlarna till församlingen där. Silas och Judas hade en profetisk nådegåva, där man kunde tala tröstens ord till troende för att styrka deras tro. Judas åkte hem till Jerusalem medan Silas stanna kvar. Efter bråk mellan Paulus och Barnabas om Marcus skulle vara med som följeslagare eller ej så valde Paulus istället Silas. Det står inte så mycket om Silas som person utan bara hans gärningar i Kristus. Han var en Apostel, Förkunnare, Profet och sekreterare under missionsresorna. En trogen och aktad person för det han gjorde för församlingen. 


(Bibelord: Apg 15:22, 27, 32, 40, Apg 16:19, 25, 29, 40, Apg 17:4-5, 10, 14-15, Apg 18:5, 2 Kor 1:19, 1 Tess 1:1, 2 Tess 1:1)

Vad är då tanken med detta blogginlägg? Jo att komma igång de medarbetare man har i som omgivning.
För utan Silas vad hade Paulus och Petrus varit då? Det är viktigt med rätt person på rätt plats annars blir det fel. För när det blir rätt då kan det hända mycket i Guds rike där människors liv kan bli helt förändrade. Vi behöver varandra och ensam är inte stark, den helige Ande vi har verkar för enhet i Kristus. Så att de gärningar vi gör ärar vår skapare och pekar på att Jesus är vägen, sanningen och livet!.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar