Google Website Translator Gadget

lördag 11 februari 2012

Tacksamhet

Ps 145:1-21 En lovsång av David. 
Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är HERREN och högt prisad, hans storhet är outrannsaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man tala, din storhet skall jag förkunna. Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd. HERREN är god mot alla och förbarmar sig över sina verk. 

HERRE, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma skall lova dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De skall kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter, ditt herravälde varar från släkte till släkte. HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. HERREN uppehåller alla dem som är på väg att falla, han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. 

HERREN är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning.
Han gör vad de gudfruktiga begär, han hör deras rop och frälser dem. HERREN 
bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han. Min mun skall
förkunna HERRENS lov, och allt som lever skall lova hans heliga namn alltid och i evighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar