Google Website Translator Gadget

fredag 17 februari 2012

Tips - Frikyrkobloggen

Nu med den debatten som varit 
om frikyrkan så startade Nerikes Allehanda upp en frikyrkoblogg

se dagen och mitt blogginlägg härDagstidningen Nerikes Allehanda har i dagarna startat en frikyrkoblogg. Två av tidningens reportrar kommer där att skildra sitt arbete med en artikelserie om frikyrkan i Örebro län. Både artikelserien och den nystartade bloggen är ett resultat av önskemål från läsare, berättar reportrarna Angela Hanagarth och Tina Enström på bloggen. Många läsare har, skriver reportrarna, önskat att de ska skriva om allt det positiva som frikyrkorna betyder för många barn, ungdomar och äldre, och allt ideellt arbete som utförs i kyrkorna. Andra har berättat om egna negativa erfarenheter, om tvång och trångsynthet. I ett inlägg på bloggen skriver Tina Enström att "Äntligen!" är den vanligaste reaktionerna på satsningen. "Och jag inser: Vi skriver alldeles för sällan om det här", fortsätter hon. De båda reportrarna skriver att de gått in i projektet utan att veta vart de kommer att landa: "Vi valde att gå ut så förutsättningslöst vi kunde och gjorde väldigt breda intervjuer med människor med erfarenhet av frikyrkan. Vi försökte hitta människor med olika erfarenheter och perspektiv, gärna människor som bytt perspektiv under livet." Läsarna uppmuntras att kommentera artikelserien, dela med sig av egna erfarenheter och komma med fler förslag på vad de ska skriva om.

Det ska bli intressent att se vad dom kommer att ta upp på bloggen. Även om det
bara gäller frikyrkorna i Örebro län så är det säkerligen likadana som i resten av Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar