Google Website Translator Gadget

tisdag 7 februari 2012

Tryggheten i Gud

Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.


Texten säger att vi inte behöver frukta eller vara ängsliga mot något som händer i våra liv.
Gud styrker, hjälper och stöder oss där vi är. Gud vill rädda oss människor från det som
inte är bra och han har lovat att vara med hela tiden. Men för att detta ska gälla måste man
ta emot honom i sitt liv. Gud kom ner som människa i Jesus och sträckte sin hand mot oss människor.

Vi hade vänt ryggen mot Gud och ignorera hela skapelsen och följde vårt egna ego och begär. Men den kärleken Gud hade för oss var alltför stor, att den bara skulle stanna i himlen så Gud blev människa.
Han ville komma nära oss igen och få den personliga relationen till sin avbild som han sakna.
Jesus blev den som tog våra misstag mot Gud på sig, så att vi nu kunde bli rättfärdiga och räddade igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar