Google Website Translator Gadget

söndag 26 februari 2012

Vår befriare


I Mika 2:12-13 skrivs om ett löfte om en befriare 
Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor. En som banar väg drar ut framför dem, de bryter sig igenom och tågar fram, genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför dem, HERREN går i spetsen för dem. 

Texten ovan kan tolkas på olika sätt som: Det profetiska budskapet att Gud skulle komma till jorden som människa i Jesus Kristus. Jesus kom till Israel för att leda judarna rätt igen och visa på vägen till himlen. Denna text kan också tala till oss i nutid, då Gud samlar ihop Judarna för att återvända till staten Israel. Texten säger att vi som tror ska få komma till himlen ett löften som var Judarnas från början, men också gäller oss nu. Jesus är den som har banat vägen för en relation med Gud, genom att dö för våra synder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar