Google Website Translator Gadget

onsdag 7 mars 2012

Amos 4:1-5 - Rikedom och avgudadyrkan


Hör detta ord, ni Basans kor på Samarias berg, ni som
förtrycker de svaga och krossar de fattiga, ni som säger
till era män: "Tag hit, så att vi får dricka." Herren, HERREN 
har svurit vid sin helighet: Se, dagar skall komma över er, 
då man skall hämta upp er med metkrokar och vad som är kvar av er med fiskkrokar. Då skall ni söka er ut, var och en genom närmaste öppning i muren, och ni skall drivas bort till Harmon, säger HERREN. 

Gå till Betel och bedriv er synd, till Gilgal och bedriv än värre synd. Bär på morgonen fram era slaktoffer, på tredje dagen era tionden. Förbränn syrat bröd till lovoffer, lys ut frivilliga offer, ja, kungör dem. Ty sådant älskar ni ju, ni Israels barn, säger Herren, HERREN. 


Texten ovan handlar om rikedom och avgudadyrkan som fanns i dåtida nordriket Israel. Något som kan tillämpas i väst där man lever ett bra liv på den tredje världens bekostnad. Vi lever en värld där man har olika avgudar som tex pengar, makt, människor eller det materiella.

I vers 1-3 säger texten att Basans kor symboliserar de rika som fanns i Samarien. Rikedomen hade
blivit så stor för några få, att de svaga i samhället fick lida för detta. Människorna levde efter sina
njutningar och tänkte mest på sig själva. Dessa var de som styrde i israel i makten och i församlingen.
Gud hade nu blivit vred och Amos sa nu till Israel att nu får ni skörda det som ni sått här i landet.
Texten talar om den kommande fångenskapen som kommer att hända. Där de redan var fast i synden
och nu får betala det priset de accepterat. Det går inte att gömma sig och alla murar kommer att rasa.

I vers 4-5 handlar texten av den avgudadyrkan som bedrevs. Betel och Dan var en plats för avgudadyrkan i Nordriket Israel. Gudstjänsterna hade gått så fel att man inte längre hade brydde sig om Gud. Utan tänkte mer på sig själva och hur det såg ut utåt mot andra människor. Man brydde sig inte längre om Guds helighet och offra som man ville. I stället för att lyssna på Gud så lyssna de på världen. På så sätt blev det driva bort ännu mera av synden och ondskan till att göra saker som inte var Guds vilja. Amos sa att de skulle fortsätta för de fatta inte bättre och de insåg inte att de hade kommit så fel.

Men ur detta blir evangelium om Jesus ännu större, han är den enda som kan bryta detta.
Vi vände ryggen men Jesus står med öppna armar och tar emot dig när som helst. Han älskar
dig så mycket och öppnar vägen till Gud igen, det enda du behöver göra är att säga Ja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar