Google Website Translator Gadget

fredag 9 mars 2012

Är du på rätt väg i livet?


Ps 18:33 Gud rustar mig med styrka, så att
jag vandrar den rätta vägen. Ps 18:37 
Du gjorde vägen fri framför mig och gav
stadga åt mina steg. Ps 25:8 Herren är
pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Jes 30:21 och lyssna på dina vägvisare som säger: ”Här är vägen, följ den!” när ni vill vika av åt höger eller vänster. Joh 14:6 Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

Bibelverserna ovan talar om vägen till Gud. Där han rustar oss med styrka med rätt kunskap så
vi förstår vilken väg vi går. Bara vi lyssnar på vår vägvisare Jesus som är den enda vägen till Gud.
Alla behöver Jesus och frälsningen är det enda som räknas dvs ditt liv med Gud och vad din eviga
själ tar vägen efter detta. Vill du till himlen eller helvetet?. För det som man sår, får man skörda 
här på jorden. Det märks i din personlighet om du gör dåliga eller goda gärningar till dina medmänniskor.
Du kommer aldrig bli frälsta pga dina gärningar utan när du tror och bekänner med ditt hjärta och
mun. Det var vi som tog in synden i världen, då vi vände ryggen till och ville visa att vi var bättre
än Gud. Men Gud kom ner som människa i Jesus och fixa problemet för genom att byta liv med oss.
Det han på korset gjorde var att tvätta oss rena från allt dåligt som inte bygger upp oss. Så vi kan
få en återupprättad relation med vår skapare igen. Gud älskar dig så enormt mycket och vill inte att
du ska gå evigt förlorad till helvetet. Men han kommer aldrig tvinga sig på, det är ett beslut du
måste göra genom att säga Ja! Gud kommer knacka på ditt hjärtas dörr och när du öppnar och
tar emot honom då blir det fest i himlen.

Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
   41         34,35,36,37,38,39,40

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar