Google Website Translator Gadget

lördag 3 mars 2012

Den helige Ande - Uppgifter

Vad har den helige Ande för uppgift?  (hämtat från Illustrerat bibellexikon, band 1, sid 80)

 • Vittnar genom profeter - Neh 9:30, Sak 7:12, Apg 1:16; 28:25, Heb 3:7
 • Förutsäger kommande händelser - Apg 11:28
 • Talar i och genom människor - Matt 10:20, Mark 13:11
 • Låter världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom - Joh 16:8-11
 • Förhärligar Kristus - Joh 16:14
 • Inbjuder till Kristus - Upp 22:17
 • Gör levande - Joh 6:63, 2 Kor 3:6
 • Frigör - Rom 8:2
 • Vittnar om barnaskap hos Gud - Rom 8:16
 • Förvandlar till Herrens avbilder - 2 Kor 3:18
 • Inspirerar - Jes 59:21
 • Leder - Ps 143:10, Jes 63:14, Matt 4:1
 • Undervisar - Neh 9:20, 1Kor 2:13
 • Lär lärjungarna vad de skall säga inför domarna - Luk 12:12
 • Lär dem allt och påminner dem om allt vad Jesus har sagt - Joh 14:26
 • Ger kraft - Mika 3:8, Apg 1:8, Ef 3:16
 • Kommer de troendes svaghet till hjälp - Rom 8:26
 • Manar gott för dem - Rom 8:26
 • Talar till församlingen - Apg 13:2, 1 Tim 4:1, Upp 2:7,v11,v17,v29; 3:6,v13,v22
 • Tilldelar nådegåvor - 1 Kor 12:11
 • Insätter i tjänster - Apg 20:28
 • Evangeli tjänst är Andens ämbete - 2 Kor 3:8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar