Google Website Translator Gadget

fredag 2 mars 2012

Den rike mannen


Mark 10:18 Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? 
Ingen är god utom Gud.

Texten handlar om när Jesus möter den rike mannen. 
Där han ställer frågan ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus tillrättavisar honom och frågar varför han kallar Jesus god? Det är bara Gud som är god på denna jord. Sedan frågar han om han höll alla bud som Gud befallt? När mannen sa ja, sa Jesus till honom att sälja allt han hade. Detta var något som gjorde den rike mannen bedrövad. Hans fokus i livet var i rikedomen och inte i Gud. Jesus menar att vi inte kan göra något för att nå Gud i våra egna gärningar. Utan det som vi kan göra är att tro och vi får rättfärdighet i Guds ögon. Det är just därför det blir lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för oss att komma till himlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar