Google Website Translator Gadget

onsdag 14 mars 2012

Gå till Jesus

I dagen skriver Lillemor Hallin om sina tankar om kyrkan och förespråkar en enhet. Men vilken enhet menar hon? Ingenstans i bibeln pratar Gud om en enhet, än den gemenskapen man har i Jesus.

De gånger som människorna har samlats tillsammans har det inte varit något som Gud gillat.
Det första exemplet var Babels torn. Då trotsade människan Gud genom att bilda en enhet
för att visa på att man inte behövde honom. Gud vill att vi ska sprida ut oss över jorden,
den enheten som vi har får vi av den Helige Ande. Enhet ska vara genom att man har
Jesus Kristus i centrum och sprider evangelium till andra. Men inte från andra människors
läror och regler. Jesus sa Kom för att sedan . Vi ska förkunna sanningen till alla människor.
Jesus sa Jag är vägen, sanningen och livet Joh 14:6. Nuförtiden vill inte människor höra
sanningen utan något som är bekvämt och inte påverkar ens liv. Heligheten har försvunnit då
man inte nämner om djävulen, synden och helvetet. Man vill hellre bara höra att Gud är kärlek
och det finns nåd i allt man gör. Men när vi kommer till Jesus då förändras vi inifrån och ut på
alla plan. Den ekumenik som jag är för har Jesus Kristus i centrum där han får äran och man
verkligen tagit sin omvändelse och frälsning på allvar. Men inte en enhet som är framtvingad
och interreligiös för då är det inte av Gud utan en världslig ide.

2 kommentarer: