Google Website Translator Gadget

lördag 17 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 1:1-8

Glädje över vänner
Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus
som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna.
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag 
det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första
dagen ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er 
också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker
så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar 
och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Ja, Gud är mitt vittne
att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus. 

Texten ovan nämner Paulus sin glädje över församlingen i Filippi. Till alla som är Guds folk
och till hela ledarskapet där som ett inledande ord i brevet. Han önskar dom välgång i allt
och att Gud genom Jesus Kristus ska ni få ännu mera frid och nåd i hans enorma kärlek.
Sedan går Paulus in på sina känslor till församlingen som han känner så väl.
Han vill tala om att han mår bra även om han sitter i fängelset då han skriver detta brev.
Paulus längtar efter att få träffa alla i församlingen och hoppas det går bra med arbetet.
I vers 6 säger Paulus att Gud inte gör något halvfärdigt utan har kolla på allt som pågår.
Han berättar om sitt evangelisationarbete då församlingen i Filippi är nyfikna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar