Google Website Translator Gadget

måndag 19 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 1:12-18

Glädje i fängelse
Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång
för evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi
skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i
Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.
 
En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en
del gör det i god avsikt, av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara
evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan 
göra min fångenskap tyngre. Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad,
för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över. Och jag vill fortsätta att glädja mig,

Det hade nu blivit en framgång för evangelium för Paulus då han satt i fängelset. Något som han nu ville
berätta för att uppmuntra församlingen. Alla visste varför han var där och detta hade nu blivit en samtalsämne. Men de ledande styret i Rom ville nu skapa en platsform då han satt i fängelset. Men Paulus verkar inte bry sig om detta. Han vet vem som är störst och främst nämligen Jesus Kristus. Andra predikar med rent motiv för att stödja Paulus i sitt arbete då han nu är fängslad.  Paulus säger att oavsett motiv så är han glad över att förkunnelsen fortsätter och att Jesus Kristus blir ärad och hyllad på olika sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar