Google Website Translator Gadget

måndag 19 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 1:19-30

Glädje i lidande 
ty jag vet att detta kommer att leda till min frälsning, därför att ni ber för mig och Jesu Kristi Ande hjälper mig. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag skall välja.  Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar.  Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag skall leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen, kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull.

Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, men för er ett tecken på att ni blir frälsta, och det av Gud. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. 

Paulus vet inte om han kommer friges eller avrättas. Han är inte säker men det lutar åt att han blir
frigiven. Men han tänker på församlingen i Filippi så att han kan uppmuntra dom ännu mera i sitt arbete
i Guds rike. För han vet att döden skulle leda till något bättre i himlen med Jesus Kristus. Därför är det
svårt för honom att välja hur han vill ha det. Men vad som än kommer att hända så vill Paulus ge församlingen ett uppdrag. För det första att de lever ett trovärdig liv som stämmer överens med evangeliets frihet och ansvar. Och för det andra att de är målmedvetna och arbetar tillsammans och inte blir rädda för dom som förföljer. Detta visar på att man har Gud vid sin sida och gör att ovännerna förvirrade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar