Google Website Translator Gadget

lördag 17 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 1:9-11

Glädje i förbön
Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt
och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria 
på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. 

Paulus fortsätter att be målmedvetet för församlingen. Att dom ska växa i kärlek och omsorg
om varandra. Så att man ska kunna förstå vad som är rätt i Guds ögon och bra för andra.
Det blir kloka beslut om våra motiv är rena och är skuldfria när Jesus kommer tillbaka.
Att församlingen ska kvar den rättfärdigheten man fått av Jesus på korset. Så att den
genomsyrar alla i församlingen och dess livsstil. Så att allt görs till Guds ära och hyllar honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar