Google Website Translator Gadget

tisdag 20 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 2:1-11

Glädje i enheten
Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla
och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var i
stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron
som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till
döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom
namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden
och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,att Jesus Kristus är Herren. 

Vers 28 i kapitel 1 pratade om en yttre fiende nämligen förföljelse. I detta avsnitt pratas det om en inre
fiende som är Avund och prestige som kan splittra församlingen. Det drar lite skugga över Paulus glädje.
Tänk om ni kunde växa ännu mera i osjälvisk kärlek emot varandra så ni kan visa på en enhet i Kristus.
Paulus vill inspirera Filipperna att ta Jesus som föredöme i det man gör. Sedan citerar han en tidig trosbekännelse att Jesus Kristus är herre. Jesus envisades inte med att alltid vara jämställd med Gud.
Han skapade allt men valde att komma ner till oss som människa och leva ett liv bland oss på jorden.
Jesus valde att ta en tjänares gestalt för att leda oss rätt igen med en ny relation med Gud. Det var i uppståndelsen och himmelsfärden som gjorde att Jesus blev upphöjd av Gud Fadern. Det blir en härlig
final i himlen som vi troende kan se framemot men under tiden ska vi efterlikna Jesu ödmjukhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar