Google Website Translator Gadget

onsdag 21 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 2:19-24

Glädje i teamet
Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart skall kunna sända Timoteus till er, så att också jag
kan vara vid gott mod, när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så
uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att
han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet
för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig.
Och i Herren är jag övertygad om att jag snart skall kunna komma själv.

Paulus längtar att få höra om utvecklingen i församlingen i Filippi. Liksom andra kristna ledare behöver
Paulus en sådan uppmuntran. Därför hoppas han att Timoteus snart blir resklar så att han kan
återkomma med nyheter från församlingen. Men Gud kan ha andra planer något som Paulus är öppen för.
Han ger Timoteus goda vitsord då han är hans nära medarbetare. Då han vet att Timoteus har omsorg om församlingen i Filippi. Han prioriterar rätt har lojalitet och är tjänstevillig inför det arbete som finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar