Google Website Translator Gadget

fredag 23 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 3:12-16

Glädje som förnyar
Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa
det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan
har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det
som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i 
Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, 
skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.

Paulus jämför sig med en idrottsman. Han har inte kommit i mål ännu. Men det drar ihop sig till slutspurt.
Paulus satsar allt för att kunna begripa varför Jesus fått grepp om honom. Hans målsättning att glömma
det som varit i misslyckande, felsteg, framgång eller lyckokast. Låt det inte vara något som binder dig nu. Använd dina resurser för att mogna och fungera som en kristna människa. Tydligen var det inte alla som
delade Paulus synsätt. De gillade inte hans betoning på disciplin och kamp i ett kristet liv. Men Paulus
ger dom ett befriande erbjudande. Där är Gud som gör att man förändrar sina värderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar