Google Website Translator Gadget

fredag 23 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 3:17-21

Glädje i renhet
Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag
ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 
De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam,
dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån
väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att
den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. 

Paulus börjar med att skriva att man ska honom till föredöme. Paulus varnar förtvivlat för en grupp i församlingen som de inte ska ta efter. Dessa hävdar att Kristi kors ger obegränsad förlåtelse. Därför
syndar de som mycket de vill då de tror de är i Guds nåd. De syndar och är stolta över det men de
går mot fördärvet. Men de som tror de är på väg till himlen. Vi kristna ska inte missköta eller vanära
våra kroppar eftersom de har en fantastisk framtid. Trots att de bryts ner så kommer Kristus att
renovera dom så de passar i himlen. Framtidsvisionen ska prägla vårt liv nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar