Google Website Translator Gadget

torsdag 22 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 3:7-11

Glädje som förändrar
Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar
allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus
Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag
skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer
av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.
Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att 
bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 

Det som Paulus en gång såg som en fördel anser han nu vara en belastning. Eftersom det hindrade honom
att tro på Kristus. Paulus har förkastat allt som kunde hindra honom från allt lära känna Kristus och ta emot hans helighet. Det som han kämpat för i egen rättfärdighet och syndfrihet fick han gratis genom att tro. 
Inget kan nu hindra honom att lära känna Kristus. Varken lidande eller härlighet. Paulus lär känna Kristus genom att få uppleva det livs om Jesus levde. Därför vill han uppleva Jesu uppståndelsekraft med under och starka övernaturliga ingripanden då de visar vem Jesus är. Paulus är beredd att möta lidande och svårigheter. Detta hjälper honom att lära känna Jesus ännu mera och på så vis växa ännu mera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar