Google Website Translator Gadget

lördag 24 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 4:1-3

Glädje som gör upp
Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona,
ni mina älskade. Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren. Ja, också dig,
trofaste medarbetare, ber jag: hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst
tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare, som har sina namn i livets bok. 

Den här versarna här egentligen ihop med förra avsnittet. Paulus målinriktning bör också prägla filipperna (3:13-14). Paulus har skrivit i allmän ordalag om osjälvisk kärlek men är nu frimodig att rikta sig mot
två namngivna individer. Paulus ser allvarligt på detta gräl mellan två personer i församlingen. Han är orolig
att det ska sprida sig och måste därför lösas nu direkt. Han vill att de tänker på att återupprätta enheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar