Google Website Translator Gadget

söndag 25 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 4:10-13

Glädje som övervinner
Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst
tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att 
jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och
jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt 
och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 

I 1 kapitlet vers 5 nämner Paulus kort om den pengagåva som församlingen skickat. Nu tackar
han lite mer utförligare, men säger samtidigt att han lärt sig bemästra umbäranden. Men det har inte
skett i en handvändning. Han har lärt sig det i lidandets hårda skola. Vers 12 ligger hemligheten i att
vara nöjd med goda och dåliga tider. Annars kommer vi att längta efter bättre och bättre standard.
Materiella ägodelar tenderar att ta Guds plats som vår trygghet och intresse. Vers 13 säger att vi
kristna inte måste vara övermänniskor utan att Gud är med oss och ger oss omsorg i det som vi står i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar