Google Website Translator Gadget

söndag 25 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 4:14-23

Glädje som ger 
Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni filipper vet också hur det var under
evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som 
satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också
när jag var i Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att
jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni skall få en riklig frukt av den gåva ni ger. 
Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot 
gåvan, en ljuvlig doft, ett rätt offer, som Gud tar emot med glädje. Så skall min Gud, efter
sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och
Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt
de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. 

Paulus uppskattar deras generositet. Han vill att de inte bara ska se sina gåvor som ett stöd till
Paulus utan främst som en kärleksgåva till Gud. Uppoffrande gåvor är en investering som ger
utdelning i vårt andliga liv. Men det får inte missförstås. Gud ska fylla alla våra behov, inte våra
personliga nycker. vers 22 visar på att det fanns kristna bland kejsarens tjänstefolk.
Men Kristus hade redan börjat styra de som styrde det romerska imperiet.
Som tack för deras gåvor skickade Paulus sin välsignelse och förbön och ett uppmuntrade brev.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar