Google Website Translator Gadget

lördag 24 mars 2012

Genom Filipperbrevet - 4:4-9

Glädje som bygger upp
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är.
Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan 
och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som 
är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er. 

Paulus uppmanar oss att vara glada som kristna. Med detta betonar han en viktig insikt. Våra tankar
styr våra känslor. Vi kan ofta bestämma oss för att vara glada. Trots att Paulus är i fängelse så har
han en glädje som inte är beroende av yttre omständigheter. Irritation och oförsonlighet förpestar livet.
Men tolerans skapar enhet. Om vi inser att Herren är här då kommer vi att leva annorlunda och ta vara
på hans närvaro. Bekymmer gör att tankarna flyger och far. Men bönen skärper och samlar tankarna.
Guds frid ger skydd mot tvivel och rädsla vi har. Vi ska träna sos att hitta det som bygger oss vidare
och inte kritisera andra. Paulus vill att församlingen i filippi tänker på sina tankar och attityder och att
det blir handlingar av de. Då kommer man ha frid i församlingen och frid med Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar