Google Website Translator Gadget

lördag 24 mars 2012

Glädje i Gud


Ps 33:20-22 Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Vi kan hämta vårt hopp och glädje i frälsningen 
vi fått. Gud är den som tar hand om oss och vi 
får hjälp och förtröstan i hans namn. Vi kan räknas
som Guds barn och få del av de välsignelser som
vi fått av nåden. Gud kommer alltid att finns där
och är inte som världens nycker. Därför kan vi
hämta glädjen från något evigt och beständigt
som varar livet ut. Där vår skapare och fader
i himlen finns för oss hela tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar