Google Website Translator Gadget

torsdag 22 mars 2012

Ha fokus på Jesus


Matt 14:28-33 Petrus sade: "Herre, om det
är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet." Jesus sade: "Kom!" Petrus steg ur
båten och gick på vattnet fram till honom. 
Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: "Herre, hjälp mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son."
Vilket fokus har världen nu för tiden? Kyrkan tycks gå sin egna väg men lämnar Jesus helt och hållet.
Det bildas nya religioner som har ett annat budskap man bildar även nya enheter som inte Gud sanktionerat.
När Petrus tog steget ut från båten då var allt möjligt. Men sedan tvivla han och börja sjunka. Börjar vi tvivla och börjar gå vår egna väg jag då sjunker vi mer och mer i synden och ondskan. men ropar vi på Jesus då finns han där för oss. Har vi fokus på Jesus då är allt möjligt och han är där för oss i livet. Han räddar oss från det som inte är bra för oss han låter oss veta vad som är synd. Alla behöver en frälsare i denna värld och det är Jesus Kristus. I den frälsning som finns i honom finns en kraft som kan läka och hela allt. Han sträckte sin hand för hela världens människor. Detta gjorde han på korset då han byte liv med dig och mig så att vi kan räknas som Guds arvingar och komma till himlen. Vi människor kan inte göra mycket i vår kraft. Men hos Gud är allt möjligt. Han vill ha en relation med alla och söker dig och mig ständigt för att kunna ge oss av sin kärlek. Detta erbjudande är något som man bara behöver säga Ja till!
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar