Google Website Translator Gadget

söndag 18 mars 2012

Han är för evigt


1 Tim 1:17 Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende
Guden – hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. 

Gud är den som alltid kommer att finnas där igår, idag och i evighet.
Han är den som aldrig kommer att ändra sig oavsett vad andra gör.
Gud är alltid närvarande och bryr sig om oss med sin omsorg och kärlek.
Den kärleken som han gav till oss genom att han kom ner som människa 
i Jesus är något som vi aldrig kan förstå. Då han byte liv med oss så att
vi återigen kan bli Guds älskade barn. Detta är ett erbjudande som är
till för alla på denna jord. Hans är äran och härligheten i evighets evighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar