Google Website Translator Gadget

måndag 26 mars 2012

Herrens välsignelse4 Mos 6:24-26 HERREN välsigne dig och
bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa
över dig och vare dig nådig. HERREN
vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 


2 kommentarer:

  1. + Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Mitt ljus lyser framåt över det kommande året - ljuset från Rättfärdighetens sol. Min skugga kastas bakot över det gångna året, döljande dess bekymmer, sorger och missräkningar. Begrav varje känsla av fruktan för framtiden, för fattigdom, för edra käras väl, för lidande eller förlust. Begrav även alla ovänliga och bittra tankar, alla känslor av motvilja, hat, misslyckande, besvikelser över andra och över eder själva samt modfälldhet och förtvivlan, och låt oss lämna allt detta och gå framåt mott ett nytt och högre liv.

    SvaraRadera
  2. + Du måste vara med om att rädda andra. Gör varje dag någonting för att lyfta en annan människosjäl upp ur den hav av synd, sjukdom eller tvivel, i vilket hon har fallit. Alltjämt vandrar jag vid Genesarets strand och kallar mina lärjungar att följa mig och att bliva människofiskare. Hur många bördor kan du lätta under detta år? Hur många hjärtan kan du glädja? Hur många människosjälar kan du hjälpa? Och den som ger han får i överflödande mått.- "Ett gott mått, väl packat,skakat och överflödande" skall man giva dig. Det är jag, din Herre och Gud, som har sagt dig detta.

    SvaraRadera