Google Website Translator Gadget

fredag 16 mars 2012

Inte överge det rätta


Rut 1:16-19 Men Rut svarade: ”Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt.” Då Noomi såg att Rut var fast besluten att följa henne talade hon inte mer om saken. Så gick de båda tillsammans ända till Betlehem.
Texten är från Ruts bok och handlar om änkan Rut från Moab. När det blir
hungersnöd bestämmer sig Noomi för att flytta till Betlehem igen därav så 
kommer frågan upp från texten ovan. Om inte Rut vill vända tillbaka till sitt
förflutna och rötter. Men Rut har sett makten från den Gud som Noomi tillhör
och vill nu göra allt för att följa honom. Detta kan även tillämpas på oss nu. När
vi har tagit emot Jesus i våra liv, då vill vi inte vända tillbaka till synden och ondskan
som finns runtomkring oss utan leva ett liv som ärar vår skapare i himlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar