Google Website Translator Gadget

måndag 12 mars 2012

Jer 29:11 - Guds avsikter med oss


Jer 29:11 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren:
välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. 

Texten talar om Judarna som är i exil och att de snart ska få komma hem till Jerusalem igen. Guds planer är framtid och ett hopp för Judarna. Detta är
även en tröstande text för oss som är Guds barn att han har koll på oss och
vår framtid. Gud vill bara oss väl han vill inget illa överhuvudtaget. Det hoppet
som vi har är Jesus Kristus och vad han gjort för oss på korset. En framtid
med Guds välsignelser och enorma kärlek, där vi är på väg till himlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar