Google Website Translator Gadget

lördag 17 mars 2012

Jes 12:1-6 - Tackpsalm


På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig.Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning." Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor.På den dagen skall ni säga: "Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar