Google Website Translator Gadget

fredag 23 mars 2012

Jesus är Ljuset


1 Joh 1:5-10 Och detta är det budskap som vi
har hört av honom och förkunnar för er: att
Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 
Om vi säger att vi har gemenskap med honom
men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar 
inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger 
att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare,
och hans ord finns inte i oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar