Google Website Translator Gadget

söndag 18 mars 2012

Luk 6: 43-45 - Av frukten känner man trädet


Det finns inte något bra träd som bär dålig
frukt, inte heller något dåligt träd som bär
bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten.
Inte plockar man väl fikon från tistlar eller
vindruvor från törnbuskar? En god människa
bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda
förråd, och en ond människa bär fram det som
är ont ur sitt hjärtas onda förråd.
Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
Så här innan våren tagit fart brukar många beskära träden innan de kommer i blom. Detta är något
även Gud vill göra med oss kristna. Genom att klippa bort allt som inte är bra för en själv så man
kan visa ännu mera på Guds kärlek. Genom sina gärningar och hur man är mot andra människor
visar man den frukt som finns i ens hjärta. En person med god frukt gör gärningar till andra av kärlek
men någon som har ond frukt tänker på sig själv. Det som Gud gör för oss ger en förändring inifrån och ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar