Google Website Translator Gadget

tisdag 6 mars 2012

Mer om Kyrkan och demonutdrivning

Frikyrkans ideal viktiga är ett nytt debattinlägg från Ulrik Josefsson, föreståndare för ALT
Han skriver hur viktigt det är med ledarskapet i församlingen: (text dagen)
   
Jag har förmånen att få utbilda framtidens ledare i församling och Guds rike inom Akademi för ledarskap och teologi. Jag är inte så upptagen av att rädda frikyrkan som sådan men däremot att forma ett ledarskap som kan gestalta evangeliet i en ny tid och som har kompetens och mod att förändras för att vara trogen evangeliet och Gudsriket. Den utmaningen förutsätter både kunskap inom teologins olika områden och förståelse för den tid vi lever i, eller rättare sagt en bild av den framtid där dagens unga ska få se Guds rike komma. För mig är det tre saker som är särskilt viktiga.

Evangeliet är tidlöst och Gud är den samme. Men församlingen måste alltid leva med sin tid både som ett relevant vittnesbörd och en utmanande profetröst. Det innebär att gudstjänsten, uttrycken, de språkliga och innehållsliga betoningarna måste förändras. I denna process ska kyrkan blicka bakåt för att förstå varifrån man kommer, uppåt för att förstå vem man ytterst tillhör men också framåt för att förstå den värld man är satt att betjäna. Balansen här är helt avgörande men blicken måste vara mer framåt än bakåt.

Vi talar med våra studenter om att tolka världen kristen, att förstå att det vi gör är uttryck för den teologi vi bär. Här tror jag att frikyrkan har sin största kamp. Att tron åter får bli grunden för livet och inte ett tillägg. Det innebär att teologin och övertygelsen åter tar plats i våra beslut, prioriteringar och värderingar. Inte bara i de gemensamma uttrycken men i hela livet. Våra församlingar är fulla av människor med starka övertygelser, vi behöver hjälpa varandra att också leva dem. Att tolka världen och sitt eget liv kristet är en viktig motkraft mot förflackning.

En tredje fråga handlar om vem vi ytterst är till för. Oss själva eller de människor som ännu inte gjort evangeliet till sitt. Även här måste viss balans råda men riktningen bör vara mot nya människor. Det betyder inte att budskapet blir utslätat eller ytligt, tvärtom. Men det betyder att församlingen vill tala så folk förstår och skapa former som är tillgängliga. Men framför allt att livet i församlingen är tilldragande och utmanande både för oss som lever med Jesus och dem som ännu inte upptäckt honom.
Läs vidare här och här om mina inlägg från debatten om frikyrkan

Skrev igår ett blogginlägg här Idag kan man läsa på Dagen om mer detaljer om rättegången om demonutdrivning. Det är sällan man får den hela bilden av media men oavsett så är det tråkigt
det som hänt. Familjen är från Kongo där det är vanligt med det andliga på olika sätt. Där olika
typer av religioner som kristendom, islam, animism, förfädersdyrkan och spiritism  existerar.
Det är klart det påverkar de som bor i Kongo då detta är deras vardag i glädje och sorg.
Synd bara att de inte har förstått Jesu kärleksbudskap helt för det är genom honom man får
absolut befrielse. Vi kommer aldrig göra något rätt om inte låter Gud vara med.
Blogginlägg 1,2,3,4
Uppdaterat 2012-03-07 afrikansk magi bakom exorcism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar