Google Website Translator Gadget

torsdag 1 mars 2012

Psalm 68


För körledaren. Av David, en psalm, en sång. Gud reser sig, hans fiender skingras, hans motståndare flyr undan. Som röken virvlar bort, som vaxet smälter för elden förgås de onda inför Gud. Men de rättfärdiga gläds inför Gud, de fröjdar sig och jublar av glädje. Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, då bävade jorden, då strömmade det från himlen, inför Gud, Sinais herre, inför Gud, Israels Gud. Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud, ditt kraftlösa land gav du styrka. Där fick din skara bo, du sörjde för de arma i din godhet, o Gud. Herren har sagt sitt ord, en här av kvinnor sprider segerbudet. Kungar och härar flyr, de flyr, husfrun fördelar bytet. Skall ni då ligga stilla i fållorna? Duvans vingar är täckta av silver och fjädrarna av rödaste guld. När den Väldige skingrade kungarna föll det snö på Salmon. Mäktigt är Bashans berg, höga toppar har Bashans berg. Ni höga toppar, varför ser ni med avund på berget där Gud har valt att bo, där Herren vill bo för evigt? Guds vagnar var tusen och åter tusen, när Herren kom i helighet från Sinai. Du drog upp mot höjderna, du tog fångar, du fick gåvor från människor, också från upprorsmännen - du, Herre Gud, skulle bo där. Lovad vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är vår räddning. Vår Gud är en räddande gud, Herren, vår härskare, för oss bort från döden. Ja, Gud krossar huvudet på sina fiender, skallen på den som framhärdar i synd. Herren har sagt: Från Bashan skall jag hämta dem, jag skall hämta dem från havets djup, så att du kan vada i fiendens blod och hundarna får slicka i sig. Nu kommer ditt festtåg, o Gud, min Guds och konungs festtåg i helgedomen. Främst går sångare, sedan musikanter bland flickor som slår på tamburin. Lova Gud i tempelskaran, lova Herren, Israels källa. Där är Benjamin, den yngste, som anför dem, följet av Judas furstar, Sebulons furstar, Naftalis furstar. Visa din makt, o Gud, håll vid makt, o Gud, det du gjort för oss från ditt tempel i Jerusalem! Till dig kommer kungar med gåvor. Kväs odjuret i vassen, tjurhopen och folkens kalvar [---]. Skingra de folk som vill krig! Man kommer med brons från Egypten, man skyndar från Kush med gåvor till Gud. Jordens riken, sjung Guds lov, spela till Herrens ära! Han som rider på himlen, urtidens himmel - hör, han höjer sin röst, sin väldiga röst! Ära Gud i hans makt, han råder över Israel och härskar över skyarna. Fruktansvärd är Gud i sin helgedom. Israels Gud ger folket makt och styrka. Lovad vare Gud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar