Google Website Translator Gadget

fredag 16 mars 2012

Rätt person på rätt plats

I dagen är det en artikel om ledarskapet i församlingen och att de är få som vill engagera sig ideellt i styrelse. Det finns nog många anledningar till att det nog har blivit så. Dels har det obetalda arbetet på ens fritid blivit mindre lockade om man har jobbat hela dagen. När man engagerar sig i församlingsarbete blir det lätt en liten klump som gör allt. Tillslut gör man så mycket att man inte vill vara med längre. De blir dom som är i styrelsen sedan blir resten tyckare för det jobb man gör. Det är nog sällan man blir uppmuntrad för det man gör utan man ser bara krav och problem. Ofta är det så att den som kommer med en ide får göra arbetet fast kanske någon annan är mer lämpad. Vi måste värdera de gåvor och talanger vi fått för att orka.

Sedan gäller det att få in de unga i ledarskapet mer och mer för annars kommer församlingen inte vara kvar. Jag skrev ett blogginlägg om att Ledarskap behöver gamla som unga för att kunna växa vidare.Vi måste vara med och föra det arvet som vi har fått av generationer före oss för att föra vidare i framtiden. Då gäller det att alla börjar ta ett ansvar för den situation som man är i och inte skylla på andra. Det är inte bra om några få får göra allt om det ska bli något hållbart för en längre tid. Det är dynamiken i vår gemenskap som gör en sådan mångfald av gåvor och talanger att inte någon skulle behöva bränna ut sig. Men då måste den synas överallt i verksamheten att det blir rätt person på rätt plats. Man måste inse vilken stor betydelse man har i sin församling på olika plan. Alla behövs för att kunna växa ännu mer ihop som Guds församling där vi kan få en enhet. Som ärar och hyllar Jesus Kristus i vad han gjort för oss på korset. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar