Google Website Translator Gadget

onsdag 7 mars 2012

Trygghet och frid när man sover


Ps 4:9 Jag lägger mig ner i frid och sover. 
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Gud låter oss vila i hans ord och löften som finns
i bibeln. Han låter oss få frid i våra hjärtan. Han skyddar oss från det onda och leder oss på rätta
vägar. Vi kan vila i honom när vardagen stormar
och när mörkret kommer över oss. Han är vårt ljus
och vårt salt och ger oss ny kraft då vi är svaga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar