Google Website Translator Gadget

torsdag 1 mars 2012

Vår heliga skrift

I dagen kunde man läsa att man hittat en bibel
 från 1500-talet som går emot hela den kristna
 tro där grunden är Jesus. 1,2,Jag tolkar det
 som att man vill ge ett annat evangelium än det
 som Jesus predika och lärjungarna skrev och använde i den första kyrkan. Detta är något som
 vill förstöra det kristna budskapet från grunden.

2 Tim 3:16-17 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 


När man bestämde skrifterna för bibeln var dessa sådana som församlingarna redan länge använde sig av.
Jesus använde sig av gamla testamentet när han predika för Judarna. Det nya testamentet finns idag 
över 5000+ kopior på grekiska, 10000 kopior på latin och 9300 kopior på andra språk.
Att man då kan hitta ett nytt evangelium som visar motsatsen för allt detta och säger en annan sak tror jag inte är en slump. Det bedrivs förföljelse och förnedring av kristna och av Guds egendomsfolk Judarna.
Detta är snarare ett tidens tecken där man vill avskaffa de religioner som finns och säga att allt är samma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar