Google Website Translator Gadget

onsdag 21 mars 2012

Vem ska styra ditt liv?

Idag ska den svenska riksdagen debattera om datalagringsdirektivet. Men varför är detta så viktigt?
Makten gör allt idag för att vi har har mindre och mindre att säga till om. Sedan skyller man på att det
är beslut man inte kan påverka då detta är taget i EU. Dessa osanningar som man sprider och sedan vågar ingen ta ansvar för sina gärningar. Man tänker på sitt egna och så länge man inte drabbas då är det lugnt. Det liknar lite hur det var i dåtida Nazityskland när man hantera de som var oliktänkande. Allt funkar
tills man plötsligt får betala för det man gjort i blod, svett och tårar. Man beskyller varandra och på så sätt
kan man få bort diskussionen och samtidigt tvätta sina händer från den skam och skuld man dragit på sig. 

Kan det vara så svårt att vara rakryggad och stå för det man tycker och tänker?  Men det verkar som många är makthungriga och lämnar sin etik och moral när pengarna får styra. Värdegrunderna som finns i medmänsklighet sätts ur spel när man vill söka sitt egna först. Den som skriker högst och kan betala för sig är den som får plats i samhället och kan göra sin röst hörd. De rika ska ha mer men den fattige ska helst inte ha något alls. De gör ju ingen nytta i samhället tycker ofta de som är i toppsiktet av samhället. 
Vi går mer och mer till ett fattigt Sverige som har tappat allt vad som gäller för att hjälpa andra.
Är det verkligen så vi vill ha det? Du kanske kan tycka att det aldrig kommer hända mig? 
Men det kommer de göra på sikt, vad man gör nu får man skörda sedan.  
Frågan är bara när du sätter foten ner och gör en förändring innan allt har gått överstyr. 

Vidare har jag läst igen om den Katolska Kyrkan och vad de gjort. Det är ledsamt att läsa att de har 
kommit så långt från det kristna budskapet. När makten och sina egna begär får styra då får andra lida.
Detta är ondskans och syndens natur, när man släpper allt för Jaget då går det riktigt illa.  
Det är oförsvarligt för de gärningar som hänt och jag hoppas att det löser sig på ett bra sätt. 
Gud är den som dömer i slutänden och ser vem som har ett hjärta för honom. 
Matt 7:12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.  
Jag tror de har glömt att så som man behandlar andra människor så vill man själv bli behandlad. 
Jesus är det bästa föredömet i bibeln hur man är mot andra men detta tror jag Katolska kyrkan missat.

I dagen läste jag att fler Danskar gick mer i kyrkan nu. Men samtidigt som har man Islam på
kristendomstimmarna, det rimmar lite illa i mina ögon. För vilken Gud kommer de gå att tillbe framöver?
Det är väldigt mycket interreligiöst arbete över världens religioner men detta är inget som jag förespråkar.
Den enhet som Gud har kallat oss till är den där man har gemenskap med Jesus Kristus och det är den
helige Ande som gör att vi bildar en enhet i Kristus som blir Guds församling här på jorden.

På Svenska dagbladet har det varit läsarstorm om ateismen. Det verkar som att den som skriker högst
är den som får uppmärksamhet. Att jobba för att religion ska avskaffas är en av tidens tecken som bibeln
pratar om. Där förföljelse och skrämsel är några av de saker som man kan råka ut för. Det går aldrig att
tvinga något att tro det är något som måste upplevas själv annars blir det inte äkta och sant.
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar