Google Website Translator Gadget

söndag 22 april 2012

Dörren till himlen är öppen


Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr
öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men
du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. 

Texten ovan är från uppenbarelseboken där budskapet är till församlingen Filadelfia. Denna text kan även tillämpas på dagens kristna. Gud ser det vi gör för honom att sprida hans rike här på jorden. Det finns en dörr som står öppen här på jorden som går till himlen. Vägen dit är genom Jesus Kristus och vad han gjort på korset för vår skull. Ett erbjudande som är till alla på vår jord. Man behöver bara säga Ja!. Vår kraft är liten men genom Gud är allt möjligt. Vi ska bara hålla oss nära Gud och lära känna honom ännu mera genom bibel och bön. På så vis lär vi känna vår skapare ännu mera och kan reflektera hans kärlek till alla människor på vår jord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar