Google Website Translator Gadget

onsdag 25 april 2012

Fokus på Jesus


2 Tim 1:6-10 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp
igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den Ande som Gud har gett oss
gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms
alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär
också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och
kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt
beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit 
uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och
fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

Heb 4:14-16 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom
himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha 
medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss
därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar