Google Website Translator Gadget

fredag 20 april 2012

Jesus är våran grund


1 Pet 2:4-5 Kom till honom, den levande
stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt
er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 

Jesus är grunden för vår frälsning. Det är genom
vad han gjort på korset som har friköpt oss från
det straffet som Gud ska döma världen med.  

När vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta är vi nu en del av Guds församling där den Helige Ande är den som för oss samman. Vi har nu blivit alla präster genom det vittnesbörd vi alla har fått genom vår frälsning. Vi behöver alla varandra och på så vis kan vi visa vem Jesus Kristus är. Så vi kan reflektera den kärleken vi fått av Gud och föra vidare den till alla i vår omgivning. För alla behöver bli räddade och är älskade och värdefulla i Guds ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar